info@ircps.com

ostomy shiraz university colorectal journal

عضویت در انجمن

تعداد بازدید : 4378

 

 

عضویت در انجمن

1- عضویت پیوسته : کلیه افرادی که حداقل دارای دکتری تخصصی در رشته جراحی عمومی بوده و حداقل یکسال سابقه کار در زمینه کولوپروکتولوژی که به تائید هیات مدیره انجمن برسد،می توانند به عنوان عضو پیوسته انجمن باشند.

 

2- عضویت وابسته : کسانی که دارای درجه دکتری و کارشناسی در یکی از رشته های پزشکی و پرستاری باشند.

 

  • ملاک تعداد اعضای پیوسته انجمن ،تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود ،که با پرداخت حق عضویت نسبت به عضویت در انجمن اقدام کردهاند.

  • افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

 

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
حق کپی
طراحی سایت و بهینه سازی سایت زانیکس (نسخه 2.33.03)